NIEUWE ONTDEKKINGEN IN QUANTUM FYSICA ONTHULLEN JE KRACHT OM JE EIGEN REALITEIT VORM TE GEVEN!

Wist je dat de nieuwste inzichten in de quantum fysica ons een fascinerende waarheid onthullen?

We hebben de mogelijkheid om onze realiteit daadwerkelijk vorm te geven met ons eigen denken en onze eigen vibraties!

Dit betekent dat je de kracht hebt om je droomleven op te bouwen en jezelf te transformeren naar jouw ideale identiteit.
Dit is geen zweverig concept, maar een wetenschappelijk onderbouwde waarheid.

De realiteit als een spiegel van onszelf: wetenschappelijk onderzoek bevestigt het

Volgens het werk van Joe Dispenza en Gregg Braden is de realiteit niet losstaand van onszelf, maar eerder een weerspiegeling van wie we zijn en wat we uitstralen. Hoewel deze ideeën misschien als esoterisch worden beschouwd, zijn er wetenschappelijke studies die deze filosofie ondersteunen en verklaren hoe onze interne wereld onze externe realiteit kan vormgeven.

Een belangrijke factor die hierbij een rol speelt, is de kracht van onze gedachten. Talloze onderzoeken hebben aangetoond dat onze gedachten invloed kunnen hebben op onze gezondheid, prestaties en zelfs het sociale gedrag van mensen om ons heen. In 2007 publiceerde een groep onderzoekers in het tijdschrift "Psychological Science" een studie waarin ze aantoonden dat positieve gedachten en optimisme verband houden met een lager risico op hart- en vaatziekten en een langer leven. Maar het gaat nog veel verder

Een ander aspect dat bijdraagt aan het spiegelconcept van de realiteit is het kwantummechanische perspectief.

Kwantumfysica heeft aangetoond dat de waarnemer een directe invloed heeft op het waargenomen resultaat. Met andere woorden, de realiteit evolueert op basis van de intentie en aandacht van de waarnemer. Dit wordt geïllustreerd in het beroemde experiment met de dubbele spleet (double slit experiment waaruit bleek dat de waarnemersbewustzijn deeltjesgedrag kon veranderen in golfgedrag en vice versa.

Als we dus alles naast elkaar leggen moeten we de conclusie maken dat het onze eigen gedachten en emoties die daarmee gepaard gaan onze realiteit vormgeven. We hebben dus wel degelijk een invloed op alles wat rond ons gebeurt en we kunnen dat leren sturen.

Dit opent de mogelijkheid voor persoonlijke groei en verandering door bewuste keuzes te maken over onze gedachten, emoties en overtuigingen.

Het benadrukt ook het belang van het cultiveren van positieve mentale processen en het ontwikkelen van een bewuste en krachtige geest.